Прекид у напајању због планираних радова

Због планираних радова изградње и редовног одржавања опреме на ТС Мала Сочаница Челар, дана 11.04.2019.год. доћи ће до прекида у снабдјевању ел. енергијом насеља које снабдијева далековод ДВ 10 Кv Мишинци у времену од 10:00 до 14:30 часова: Мала Сочаница, Мишинци и Велики Прњавор.

Дана 11.04.2019 год. у времену од 10:00 до 14:30 часова бит ће искључене трафостанице: Челар,Нујићи, Шимићи, Чичци и Велики Прњавор.

Дана 11.04.2019 год. у времену од 10:00 до 10:15 и 14:30 до 14:45 часова бит ће искључен реклозер у Мишинцима ради искључењаања линијског растављача на Челару, те ће без напајања краткотрајно остати потрошачи на подручју Велике Сочанице,дијела Мале Сочанице и Мишинаца, заселак Чорићи Ерићи, Топаловићи, Радановићи, Брдо Савића и Кузманчани.