Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“АД Добој РЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ТС 10/0,4 kV „ Зелиња Г. 2 “ који ће се обавити дана 10.05.2019. године ( петак ), доћи до обуставе испоруке ел. енергије у појединим насељеним мјестима на подручју општине Модрича по доле наведеним терминима:

- oд 09:00 до 09:15 те од 13:15 до 13:30 часова без напајања ел. енергијом остаће следећа насељена мјеста: Крчевљани, Јасеница и Горња Зелиња.

- oд 09:00 до 13:30 часова без напајања ел. енергијом остаће насељено мјесто Горња Зелиња.