Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се потрошачи електричне енергије да ће ЗП“ЕЛЕКТРО ДОБОЈ“а.д. ДОБОЈ, РЈ Теслић, данa 10.05.2019. године (петак) изводити радове у ТС 35/10 kV Блатница.

Због тога ће доћи до прекида у напајању ел. енергијом у насељеним мјестима: Блатница, Комушина, Каменица, Слатина, Младиковине, Очауш и Подјезера у времену од 9:00 до 13:00 часова.

- У случају лоших временских услова, радови се одгађају и уколико дође до ранијег завршетка радова, потрошачима ће се пустити напон без додатног обавјештавања.