Прекид у напајаљу због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја града Добој да је због радова на електроенергетским објектима дана 11.06.2019. године (уторак) планирани прекиди у испоруци електричне енергије у дијелу насеља Мала Буковица (дио насеља уз пут који води од пружног прелаза поред објекта Никос Камбере до изласка на магистрални пут), шире подручје око плинаре у Руданци и дио насеља Велика Буковица у близини шљункаре „Дијамант“.

Прекиди у испоруци електричне енергије планирани су у времену од 06:00 до 07:00 и од 16:00 до 17:00 часова.

Уколико сви планирани радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци електричне енергије биће краћи од планираног.