Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 19.09.2019. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ужем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08:00 до 11:30

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV Пољице Затвор. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима у дијеловима насеља Пољице и насеља Гаврићи.

од 11:30 до 14:30

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV Орашје. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима у дијеловима улице Видовданска, Милоша Обилића, Југ Богдана и дијела улице Рашка.