Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 23.09.2019. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ужем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08-00 до 10-00

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV Станови Божићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима дијела насеља Станови (Божићи)

од 10-30 до 12-30

часова - Искључење ТС 10/0,4 kV Станови Центар. Без напајања електричном енергијом остају купци у дијелу насеља Станови Центар.

од 1300 до 1500

часова

Искључење ТС 10/0,4 kV Станови Лазићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у дијелу насеља Станови Лазићи.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.