Прекид у напајању због планираних радова.

Обавјештавамо Вас да су дана 24.09.2019. године (уторак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ужем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08-00 до 11-00

часова - Искључење ДВ 10 kV Усора - Вила. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима већег дијела насеља Усора,дијела насеља Вила, Макљеновац, Миљковац.

од 11-30 до 14-30

часова - Искључење ДВ 10 kV Руданка - Костајница. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима већег дијела насеља Костајница, насеља Мала буковица и насеља Плочник.