Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 04.10.2019. године (петак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08:30 до 14:30

часова - Искључење ДВ 10 kV Добој 1 - Рјечица. Без напајања електричном енергијом остају купци у стамбено – пословним објектима у насељима: Шеварлије, Поточани, Јабучић Поље, Осојница, Трбук.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.