Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“АД Добој РЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ел. енергетских водова који ће се обавити дана 04.12.2019. године

( сриједа), доћи до обуставе испоруке ел. енергије у једном дијелу ел. дистрибутивног подручја РЈ Модрича по доле наведеним терминима:

Од од 0800 до 1500 ради радова на ДВ 10 kV „Водовод“ без напајања ел. енергијом остаће насељена мјеста: Бабића Мост и Добриња.

Од од 0800 до 1200 те од 1400 до 1430 ради радова на ДВ 10 kV „Скугрић“ без напајања ел. енергијом остаће насељена мјеста: Г. Кладари, Скугрић, Крчевљани, Толиса, Г. Кречане и Г. Зелиња.