Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 16.01.2020. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 0830 до 1500 часова - Искључење ТС Стријежевица Радићи,Стријежевица Божићи, Осојница Вукељићи, Осојница 1, Пакленица Доња, Пакленица Доња Шарчевићи, Пакленица Доња Руј, Пакленица Доња Шај Камен, Пакленица Доња Ријека, Пакленица Горња Благојевићи, Пакленица Горња Цвијановићи, Пакленица Горња Конопљишта, Пакленица Горња Липовци, Пакленица Горња Школа, Пакленица Горња Малинићи, Пакленица Горња Стевановићи, Пакленица Горња Околишта, Пакленица Горња Рајчево, Борова Глава (1,2,3).