Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 06.02.2020. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

-Oд 08:30 до 15:00 часова

Искључење ТС Бушлетић Церов Гај 2 . Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутих трафо станица.

-Oд 08:30 до 09:30 часова и од 14:00 до 15:00 часова

Искључење ТС Осјечани Орозовића Брдо, Осјечани Ђуричићи, Осјечани Благојевићи, Осјечани Доња Вода, Осјечани Зуквари, Бушлетић Церов Гај 1. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутих трафо станица.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.