Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се корисници електричне енергије из насеља Јабучић Поље (корисници мреже који се напајају преко ТС 10/0,4 kV Јабучић Поље) да ће дана 27.07.2020. године, понедељак, доћи до прекида у испоруци електричне енергије у времену од 0830 до 1300 часова.

Уколико сви планирани радови буду завршени прије предвиђеног рока нормализација у напајању електричном енергијом биће извршена прије наведеног термина.