Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана

31.07.2020. г. (петак)

предвиђени радови на:

Далеководу ДВ 10 kV Баткуша – Обудовац

и да ће због тога 31.07.2020. (петак) у времену од 12:00 до 12:30 доћи до привремене обуставе испоруке електричне енергије код потрошача који се напајају са трансформаторских станица:

ТС 10/,4 kV Обудовац Божић 2 Силос,

ТС 10/,4 kV Обудовац Агроцентар,

ТС 10/,4 kV Обудовац Марићи,

ТС 10/,4 kV Обудовац Пиштали 1,

ТС 10/,4 kV Обудовац Пиштали 2,

ТС 10/,4 kV Обудовац Којићи 1,

ТС 10/,4 kV Обудовац Којићи 2,

ТС 10/,4 kV Обудовац Чилаши 1.