Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 11.08.2020. године (уторак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08:00 до 15:00 часова:

Искључење ТС В. Буковица Лужани 1. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте трафо станице.

од 08:00 до 09:00 и од 14:00 до 15:00 часова:

Искључење ДВ 10 кV Руданка - Зарјеча . Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутог далековода у насељима: Мала Буковица, Руданка, Велика Буковица, Опсине и Зарјеча.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.