Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 13.09.2020. године (недеља) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08-00 до 14-00

часова -

Искључење TC 35/10 кV Усора. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутог далековода у насељима: Миљковац, Усора, Вила, Шупњари, Мала Усора, Шеварлије, Придјел, као и поједини дијелови града који се напајају са ДВ Усора.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.