Прекид у напајању због планираних радова

Искључење дијела ДВ 10 кВ Врањак - Г. Бабешница

ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој, РЈ Модрича, обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ДВ 10 kV Врањак - Г. Бабешница који ће се обавити дана 11.09.2020. године (петак) од 08:30 до 14:30, доћи до обуставе испоруке ел. енергије у следећим насељеним мјестима на подручју општине Модрича : Горња Бабешница и Врањачка Требава.