Прекид у напајању због планираних радова

У циљу благовремене обавијештености купаца ел.енергије на подручју општине Шамац обавјештавамо Вас да су дана

19.10.2020. г. (понедељак)

предвиђени радови на:

- Трансформаторској станици ТС 35/10 kV Шамац 2

и да ће због тога 19.10.2020. (понедељак) у времену од 10:00 до 10:40 часова без напајања електричном енергијом бити:

- МЗ Српска Тишина

- МЗ Гребнице

- МЗ Турсиновац

- Дио МЗ Ново Село (трансформаторске станице Ново Село 1, Ново Село 2, Ново Село 3 и Ново Село Недићи)