Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 18.10.2020. године (недеља) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 0900 до 1300

часова -

Искључење у улици Немањиној.Без напајања електричном енергијом остају купци у улици Немањиној, улази од 28 до 36.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће кра