Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 23.11.2020. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08,00 до 10,00

часова -

Искључење ТС Осојница 2. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС у насељу Осојница.

од 10,30 до 12,30

часова -

Искључење ТС Пакленица Доња Ријека. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС у насељу Пакленица Доња.

од 13,00 до 15,00

часова -

Искључење ТС Пакленица Доња Шарчевићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС у насељу Пакленица Доња.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.