Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 26.11.2020. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08,30 до 11,00

часова -

Искључење ТС Мала Буковица Пруга. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС у насељу Мала Буковица.

од 11,30 до 14,00

часова -

Искључење ТС Станови Божићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС у насељу Станови.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.