Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 26.11.2020. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 08,00 до 10,00

часова -

Искључење ТС 10/0,4 кV Текућица Школа. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Текућица Школа.

од 10,30 до 12,30

часова -

Искључење ТС 10/0,4 кV Бољанић Ново Село. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Бољанић Ново Село.

од 1,300 до 15,00

часова -

Искључење ТС 10/0,4 кV Бољанић Грабова коса. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Грабова коса.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.