Прекид у напајању због планираних радова

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

ЗП „Електро Добој“АД Добој ТЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ДВ 10 kV Милошевац који ће се обавити дана 22.02.2021. године

(понедјељак), од 08:30 до 14:00 часова доћи до обуставе испоруке ел. енергије у дијелу насељеног мјеста Kладари Доњи.