Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“АД Добој ТЈ Модрича обавјештава купце ел. енергије да ће због планских радова на одржавању ДВ 10 kV „Копривна“ који ће се обавити дана 23.02.2021. године

(петак), од 0830 до 1400 доћи до обуставе испоруке ел. енергије у дијелу насељеног мјеста Копривна – засеок звани „Бргула.“