Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 23.02.2021. године (уторак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану:

-од 08:00 до 15:00 часова

-Повремено искључење ТС 10/0,4 кV Насеље Станари 2. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС Насеље Станари 2.

-Повремено искључење ТС 10/0,4 кV Oстружња Горња Станковићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Остружња Горња Станковићи.

-Повремено искључење ТС 10/0,4 кV Которско 2. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Которско 2.

-Повремено искључење ТС 10/0,4 кV Радња Доња Благојевићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Радња Доња Благојевићи.

- Повремено искључење ТС 10/0,4 кV Радња Доња Зеленковићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Радња Доња Зеленковићи.