Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо Вас да су дана 22.04.2021. године (четвртак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у ширем градском подручју према ниже наведеном плану.

од 09:00 до 11:30 часова

-Искључење ТС 10/0,4 кV Церовица Петковићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменуте ТС Церовица Петковићи.

од 12:00 до 14:30 часова

-Искључење ТС 10/0,4 кV Церовица Божићи. Без напајања електричном енергијом остају купци у објектима који се напајају са поменутe TС Церовица Божићи.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.