Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавамо купце електричне енергије да ће ЗП ,,ЕЛЕКТРО ДОБОЈ'', ТЈ Модрича, дана 16.06.2021. године (сриједа) изводити планиране радове на реконструкцији ДВ 10 kV Скугрић. Због планираних радова без напајања остају корисници у сљедећим насељима:

- Од 09:00 до 09:30 часова и од 14:00 до 14:30 часова: Отежа, Кладари Горњи, Скугрић, Толиса, Крчевљани, Јасеница, Кречане и Зелиња Горња.

- Од 09:00 до 14:30 часова: Скугрић (засеоци: Брезик, Поточани и дио купаца око школе), комплетно насеље Толиса, Крчевљани, Јасеница, Кречана и Зелиња Горња.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.