Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја Општине Брод да су дана 15.10.2021. године (петак) планирани радови на санацији ММ, потребно је обезбједити безнапонско стање дијела НН мреже која се напаја са ТС Рaдничка 3. Због планираних радова, без напајања елекричном енергијом остају купци у сјеверном дијелу ул.Војводе Живојина Мишића и ул. Стевана Сремца. Радови су планирани у времену од 09.00 до 09.30 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.