Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја Општине Брод да су дана 15.10.2021. године (петак) планирани радови на изради прикључка, потребно је обезбједити безнапонско стање дијела НН мреже која се напаја са ТС Мост. Због планираних радова, без напајања елекричном енергијом остаје дио корисника у Ул. 26. августа, у близини Општинског суда. Радови су планирани у времену од 13.00 до 14.30 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.