Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела подручја града Добој да су дана 06.11.2017. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објекима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у насељима Мала Буковица (рубни дијелови насеља према Становима и Присадама), Станови, Грабовица и Љескове Воде (шира подручја Радоњића, Раковца и Цвијанчевића).

Прекид у испоруци електричне енергије планиран је у времену од 10,00 до 14,00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.