Прекид у напајању због планираних радова

Због радова на отклањању квара на растављачу ТС 10/0,4 kV, дана 06.12.2017. године (сриједа) у временском периоду од 09,30 до 12,00 часова, без напајања електричном енергијом остају крајњи купци који се снабдјевају са ДВ 10 kV „Модран – Црнча“, односно насеља: Црнча, Велика Сочаница, Мала Сочаница, Горњи Церани, дио наеља Доња Лупљаница и Торине.

Уколико планирани радови буду завршени прије предвиђеног рока нормализација у напајању електричном енергијом биће извршена прије наведеног термина.