Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са дијела ужег градског подручја града Добој да су данa 15.01.2018. године (понедељак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у дијелу улице Николе Тесле. Конкретно ради се о дијелу улице између објекта МЗ Усора и творнице „Трудбеник“, односно некадашњих творница нисконапонске опреме и „Босанка“.

Радови су планирани у времену од 10,30 до 12,30 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.