Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја дијела града Добој да су дана 09.03.2018. године (петак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије према ниже наведеном распореду:

- у времену од 08,00 до 08,40 и од 13,30 до 14,30 часова без напајања електричном енергијом остаје дио улице Добојске бригаде (дио улице који иде трасом старе пруге), комплетно приградско насеље Вила и централни дио насеља Макљеновац,

- у времену од 08,00 до 14,30 часова без напајања остаје дио улице Добојске бригаде (рубни дио насеља Усора који се електричном енергијом напаја преко ТС 10/0,4 kV Радничка 3).

Уколико сви планирани радови буду завршени прије најављених термина дужина прекида у испоруци електричне енергије биће краћа од најављене.