Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са подручја општине Станари, дијела подручја општине Теслић и дијела подручја града Добој да су дана 11.03.2018. године (недеља) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у насељима: Станари, Драгаловци, Осредак, Љеб, Остружња Доња, Остружња Доња, Тисовац, Цвртковци, Јелањска, Рашковци, Церовица, Доња Радња (дио насеља који се напаја из правца Станара), Љескове Воде (дио насеља који се напаја из правца Станара) и дио насеља Чечава (подручја Николића и Продановића).

Прекид у испоруци електричне енергије планиран је у времену од 08,00 до 16,00 часова.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.