Прекид у напајању због планираних радова

Предузеће ЗП „Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Дервента обавјештава своје купце о прекидима у испоруци ел. енергије радним данима за одређена насеља :

- од 13.04. до 19.04.2018. године у времену од 08,30 до 14,00 часова без напајања остају насеље Жировина и Поље – дио купаца из поменутих насеља са лијеве стране магистралног пута Дервента-Брод који се напајају са трафо станице Поље бензинска пумпа. Радови се изводе на санацији постојеће нисконапонске мреже и прикључака. За очекивати је да ће стварна искључења бити краћа од планираних јер се ради о појединачним искључењима купаца;

- од 13.04. до 18.04. 2018. године у времену од 09,00 до 14,00 часова без напајања остаје насеље Доња Лупљаница (Симићи)због наставка радова на реконструкцији нисконапонске мреже и прикључака. Селективана искључена мањег броја купаца у оквиру наведеног времена;

- 17.04.2018. године у времену од 08,00 до 16,00 часова без напајања остају насеља која се напајају са реона Модран: Велика и Мала Сочаница , Горља и Доња Лупљаница, Горњи и Доњи Церани, Осиња,Појезна, Црнча,Мишинци, Дажница, Врхови ,Бунар и Велика због радова на санацији електроенергетског објекта ЧТС Модран;

- 19.04.2018. године у времену од 08,00 до 16,00 часова без напајања остају насеља: Осиња, Појезна, Дажница,Мала Сочаница, Горњи и Доњи Церани (дијлови насеља који се напајају са далековода Осиња) и Мишинци због радова на санацији електроенергетског објекта ЧТС Модран.