Прекид у напајању због планираних радова

ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој РЈ Модрича обавјештава купце електричне енергије да ће због радова на одржавању далековода 10 kV који ће се обавити дана 10.08.2018. (петак) у времену од 08,30-14,30 часова, доћи до обуставе испоруке електричне енергије у насељенoм мјесту Чардак, Општина Модрича.