Прекид у напајању због планираних радова

Обавјештавају се купци електричне енергије са ширег подручја града Добој да су у дане 14. и 15.03.2019. године (четвртак и петак) планирани радови на електроенергетским објектима током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије у насељу Глоговица у времену од 10:00 до 15:00 часова. У исте дане у насељима Божинци Доњи и Подновље у 10:00 часова и у 15:00 часова планирана су два краћа прекида (по 5 минута) у испоруци електричне енергије.

Уколико се планирани радови заврше прије предвиђеног рока вријеме трајања застоја биће краће од планираног.