Обавјештење о почетку примјене нових тарифних ставова за јавно снабдијевање у Републици Српској

Поштовани купци,

обавјештавамо Вас да су од 01.07.2015. године у примјени измијењене цијене електричне енергије, које су утврђене у тарифном поступку окончаном 11.06.2015. године.

Тарифни ставови за купце који имају право на јавно снабдијевање (домаћинства, мали комерцијални купци, јавна расвјета) дати су у прилогу на интернет страници Електро Добоја у секцији О нама -> Законска регулатива -> Одлуке и рјешења регулаторних тијела.