Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка услуге изнајмљивања система за штампање и услуге ковертирања

Датум посљедње измјене: среда, 19. јануар 2022.

Поновна набавка рачунара

Датум посљедње измјене: петак, 21. јануар 2022.

Набавка теретних возила

Датум посљедње измјене: среда, 29. децембар 2021.

Поновна набавка бетона и сепарисаног шљунка

Датум посљедње измјене: понедељак, 17. јануар 2022.

Набавка алкатен цријева и PVC цијеви за провлачење каблова

Датум посљедње измјене: понедељак, 17. јануар 2022.