Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка радова на пројектовању и изградњи објекта подземне гараже и измјештању инфраструктуре постојећег електроенергетског објекта

Датум посљедње измјене: петак, 28. децембар 2018.

Набавка механизације

Датум посљедње измјене: петак, 21. децембар 2018.

Набавка радова на уградњи АБ стубова и ископу ровова за израде уземљења

Датум посљедње измјене: уторак, 18. децембар 2018.

Набавка пластичних пломби са бар кодом

Датум посљедње измјене: петак, 14. децембар 2018.

Набавка опреме за рад на висини, личне заштитне опреме и електроизолационе заштитне опреме

Датум посљедње измјене: четвртак, 13. децембар 2018.