Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка услуга медијског представљања предузећа

Датум посљедње измјене: четвртак, 01. јул 2021.

Набавка радова на машинском ископу и затрпавању канала за уземљење и каблова на дистрибутивним мрежама

Датум посљедње измјене: четвртак, 08. јул 2021.

Набавка возила за ТЈ Дервента и ТЈ Модрича

Датум посљедње измјене: понедељак, 05. јул 2021.

Набавка горива за теренске јединице

Датум посљедње измјене: четвртак, 01. јул 2021.

Набавка бројила електричне енергије са пратећом опремом

Датум посљедње измјене: четвртак, 08. јул 2021.