Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка оптичких медиа конвертора

Датум посљедње измјене: четвртак, 01. август 2019.

Набавка оптичких каблова са опремом

Датум посљедње измјене: понедељак, 03. јун 2019.

Поновна набавка услуге осигурања возила

Датум посљедње измјене: понедељак, 27. мај 2019.

Набавка НН каблова и самоносивог кабловског снопа

Датум посљедње измјене: петак, 24. мај 2019.

Набавка услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима

Датум посљедње измјене: среда, 22. мај 2019.