Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка средњенапонског кабла

Датум посљедње измјене: петак, 01. октобар 2021.

Набавка радова на антикорозивној заштити жељезно решеткастих стубова

Датум посљедње измјене: петак, 17. септембар 2021.

Набавка рачунара и опреме

Датум посљедње измјене: понедељак, 04. октобар 2021.

Поновна набавка радова на изградњи вентилационог система

Датум посљедње измјене: петак, 10. септембар 2021.

Набавка расклопне и заштитне опреме за ЕЕ постројења

Датум посљедње измјене: петак, 17. септембар 2021.