Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка личне заштитне опреме и опреме за рад на висини

Датум посљедње измјене: петак, 16. април 2021.

Набавка радова на изградњи вентилационог система

Датум посљедње измјене: петак, 09. април 2021.

Набавка услуге колективног осигурања радника

Датум посљедње измјене: уторак, 30. март 2021.

Набавка оптичких медиа конвертора

Датум посљедње измјене: четвртак, 29. април 2021.

Набавка услуге штампања и ковертирања рачуна и изнајмљивање система за штампање

Датум посљедње измјене: четвртак, 10. децембар 2020.