Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка нисконапонских каблова за каблирање градских и приградских НН мрежа у РЈ Теслић

Датум посљедње измјене: четвртак, 23. новембар 2017.

Набавка уља, мазива и перманта

Датум посљедње измјене: понедељак, 20. новембар 2017.

Набавка ауто-гума за теретна и путничка возила

Датум посљедње измјене: петак, 17. новембар 2017.

Набавка опреме за реконструкцију релејне заштите, даљинске команде и реклозера

Датум посљедње измјене: среда, 15. новембар 2017.

Набавка лиценци за Microsoft програмске пакете

Датум посљедње измјене: петак, 10. новембар 2017.