Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка нисконапонских каблова за каблирање градских и приградских мрежа у РЈ Теслић

Датум посљедње измјене: среда, 04. април 2018.

Набавка алкатен цијеви за удувавање или увлачење каблова

Датум посљедње измјене: понедељак, 02. април 2018.

Набавка услуге колективног осигурања радника

Датум посљедње измјене: понедељак, 05. март 2018.

Набавка радова на изградњи објеката управне и пратеће зграде за потребе РЈ Брод

Датум посљедње измјене: четвртак, 28. децембар 2017.

Набавка вијчаног прибора за опремање ормара ТС и свих осталих НН ормара

Датум посљедње измјене: уторак, 26. децембар 2017.