Јавне набавке - Окончани поступци

Набавка радова за санацију дијелова далековода 35 kV

Датум посљедње измјене: уторак, 07. август 2018.

Набавка резервних дијелова и опреме за разводна постројења и трансформаторе

Датум посљедње измјене: четвртак, 26. јул 2018.

Набавка расклопне и заштитне опреме за електроенергетска постројења

Датум посљедње измјене: уторак, 24. јул 2018.

Набавка радова на расјеци растиња испод електроенергетских водова

Датум посљедње измјене: четвртак, 19. јул 2018.

Набавка радова на машинском ископу и затрпавању канала за уземљење нисконапонске мреже

Датум посљедње измјене: среда, 18. јул 2018.