Сертификован систем управљања

Године 2009. Електро Добој је сертификован од стране акредитоване сертификационе куће Tuv Nord за систем управљања квалитетом усаглашен за захтјевима стандарда EN ISO 9001:2008 и систем управљања заштитом животне средине усаглашен са захтјевима стандарда EN ISO 14001:2004, у области дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом.

ISO 9001:2008 је међународно признат стандард који садржи захтјеве за систем управљања квалитетом у пословној организацији које организација мора испунити да би ускладила своје пословање са међународно признатим нормама.

Успостављање, примјена, сертификовање и стално побољшавање система управљања квалитетом према захтјевима стандарда из серије ISO 9001 данас се користи у цијелом свијету и примјењује на све врсте производних, услужних и управних организација, без обзира на њихову величину и врсту дјелатности.

Успјешно примијењен систем управљања квалитетом према стандарду ISO 9001:2008 и пословање у складу са захтјевима овог стандарда је опште прихваћен начин рада којим осигуравамо садашњим и будућим корисницима очекивани квалитет услуга у области дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом.

ISO 14001:2004 је међународно признат стандард који дефинише захтјеве за управљање заштитом животне средине. Он даје оквир за структуриран и системски приступ и управљање између организације и животне средине.

Стандард ISO 14001:2004 захтијева да организација обликује своју политику управљања заштитом животне средине и дефинише циљеве, а све то уважавајући важеће законе који регулишу ово подручје. Стандард је примјенљив у свим дјелатностима.

Уважавајући друштвене и аспекте који се тичу очувања животне средине једнакао као и комерцијалне аспекте, и узимајући интересе животне средине у обзир при свим својим активностима и одлукама, одлучни смо у намјери да своје пословање у потпуности наставимо на еколошки свјестан начин и у складу са захтјевима стандарда ISO 14001:2004, а сви запослени се усмјеравају да раде на постизању дефинисаних циљева.