Јавне набавке - Поступци у току

Набавка услуге осигурања возила

Датум посљедње измјене: среда, 13. март 2019.

Набавка услуге колективног осигурања радника

Датум посљедње измјене: петак, 08. март 2019.

Поновна набавка рачунара, лаптопа, скенера и остале ИТ опреме

Датум посљедње измјене: петак, 22. фебруар 2019.

Поновна набавка оптичких каблова и опреме

Датум посљедње измјене: среда, 20. фебруар 2019.

Набавка одводника пренапона, проводних и потпорних изолатора и изолаторских ланаца за СН водове

Датум посљедње измјене: понедељак, 31. децембар 2018.

12