Јавне набавке - Поступци у току

Набавка НН каблова и самоносивог кабловског снопа

Датум посљедње измјене: петак, 24. мај 2019.

Набавка услуге осигурања од одговорности из дјелатности према трећим лицима

Датум посљедње измјене: среда, 22. мај 2019.

Набавка бројила електричне енергије са пратећом опремом

Датум посљедње измјене: среда, 22. мај 2019.

Набавка горива

Датум посљедње измјене: понедељак, 20. мај 2019.

Набавка услуге најма и одржавања софтвера за обрачун и наплату електричне енергије

Датум посљедње измјене: петак, 19. април 2019.

12