Јавне набавке - Поступци у току

Набавка уља, мазива и перманта

Датум посљедње измјене: понедељак, 20. новембар 2017.

Набавка ауто-гума за теретна и путничка возила

Датум посљедње измјене: петак, 17. новембар 2017.

Набавка опреме за реконструкцију релејне заштите, даљинске команде и реклозера

Датум посљедње измјене: среда, 15. новембар 2017.

Набавка опреме за реконструкцију стубних трансформаторских станица

Датум посљедње измјене: среда, 15. новембар 2017.

Набавка лиценци за Microsoft програмске пакете

Датум посљедње измјене: петак, 10. новембар 2017.