Јавне набавке - Поступци у току

Набавка радова на расјеци растиња испод електроенергетских водова

Датум посљедње измјене: четвртак, 19. јул 2018.

Набавка радова на машинском ископу и затрпавању канала за уземљење нисконапонске мреже

Датум посљедње измјене: среда, 18. јул 2018.

Набавка СН каблова и самоносивог кабловског снопа

Датум посљедње измјене: петак, 22. јун 2018.

Поновна набавка прибора за самоносиви кабловски сноп

Датум посљедње измјене: четвртак, 21. јун 2018.

Набавка каблова, ужади и прибора

Датум посљедње измјене: среда, 16. мај 2018.

12