Јавне набавке - Поступци у току

Набавка одводника пренапона, проводних и потпорних изолатора и изолаторских ланаца за СН водове

Датум посљедње измјене: понедељак, 31. децембар 2018.

Набавка радова на доградњи објеката баждарнице са припадајућом инфраструктуром и лифтовима

Датум посљедње измјене: понедељак, 31. децембар 2018.

Набавка радова на пројектовању и изградњи објекта подземне гараже и измјештању инфраструктуре постојећег електроенергетског објекта

Датум посљедње измјене: петак, 28. децембар 2018.

Набавка уређаја за надзор и дијагностику АКУ батерија

Датум посљедње измјене: понедељак, 24. децембар 2018.

Набавка механизације

Датум посљедње измјене: петак, 21. децембар 2018.