Јавне набавке - Поступци у току

Набавка услуге колективног осигурања радника

Датум посљедње измјене: понедељак, 05. март 2018.

Набавка радова на изградњи објеката управне и пратеће зграде за потребе РЈ Брод

Датум посљедње измјене: четвртак, 28. децембар 2017.

Набавка нисконапонских стубова за прикључке

Датум посљедње измјене: среда, 13. децембар 2017.

Набавка енергетских трансформатора

Датум посљедње измјене: четвртак, 09. новембар 2017.