Јавне набавке - Поступци у току

Набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова

Датум посљедње измјене: петак, 15. септембар 2017.

Набавка горива

Датум посљедње измјене: уторак, 12. септембар 2017.

Набавка личне заштитне опреме, опреме за рад на висини и електроизолационе заштитне опреме

Датум посљедње измјене: понедељак, 04. септембар 2017.

Набавка исправљача, акумулаторских батерија и система помоћног напајања

Датум посљедње измјене: понедељак, 04. септембар 2017.

Набавка клима уређаја за пословни простор снабдијевања

Датум посљедње измјене: четвртак, 31. август 2017.

123