Јавне набавке - Поступци у току

Набавка комуникационе и мјерне опреме за санацију мјерних мјеста

Датум посљедње измјене: петак, 20. децембар 2019.

Набавка мјерних инструмената

Датум посљедње измјене: четвртак, 12. децембар 2019.

Набавка средњенапонских каблова

Датум посљедње измјене: среда, 11. децембар 2019.