Реализована донација из Развојног програма Уједињених нација

На дистрибутивном подручју ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, РЈ Брод завршени су радови на реализацији донације Развојног програма Уједињених нација (UNDP), чији су ефекти усмјерени на електрификацију домаћинстава у повратничким насељима Лијешће, Кораће и Ново Село у општини Брод.

Предмет донације била је изградња 10 kV далековода, трафо-станице 10/0.4 kV Кораће-Липица, као и нисконапонских мрежа у поменутим насељима. Укупна вриједност донираних средстава износила је 64 073,76 КМ (без ПДВ-а).

Окончањем предметних радова обезбијеђено је оптимално напајање електричном енергијом повратничких домаћинстава и створени су услови за даљи наставак реконструкције електроенергетских објеката на подручју општине Брод.