Тарифни ставови за јавно снабдијевање електричном енергијом 2023

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 58. редовној сједници, одржаној 15. децембра 2022. године, у Требињу, донијела je
О Д Л У К У о тарифним ставовима за јавно снабдијевање електричном енергијом у Републици Српској
Документ можете погледати кликом на линк.

Тарифни ставови за јавно снабдијевање електричном енергијом 2023