Допуна дневног реда педесет четврте ванредне сједнице скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој

На основу члана 44. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој и члана 6. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор донио је дана 13.12.2023. године Oдлуку о допуни дневног реда предложеног за 54. ванредну сједницу скупштине акционара тачком:

- Доношење Одлуке о расподјели нераспоређене добити МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој исказане на дан 31.12.2022. године путем исплате акционарима


Педесет четврта ванредна сједница скупштине акционара МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој одржаће се дана 28.12.2023. године у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом који је објављен дана 12.12.2023. године у дневном листу „Глас Српске“ и „Еуроблиц“.


У Добоју, 13.12.2023. године
Број: НО-13438/23
Предсједник Надзорног одбора Др Љубиша Лукић, с.р.