Уговорена геолошка истраживања и геодетска снимања за главни пројекат ХЕ Цијевна 3

На основу окончаног међународног јавног надметања за "Геолошко-геотехничка истраживања, лабораторијске тестове и извјештавање за главни пројекат ХЕ Цијевна 3" у октобру 2013. године, предузеће МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој je потписалo уговор са "Заводом за грађевинске материјале, геотехнику и хемијске анализе" а.д. Никшић укупне вриједности 241.251,00 ЕВРА за геолошка истраживања. Уговор се финансира из средстава Финансијског доприноса Европске комисије (IPA средства) преко КfW-а.

На основу окончаног међународног јавног надметања за "Tопографска испитивања и батиметрију и извјештавање за главни пројекат ХЕ Цијевна 3" у октобру 2013. године, предузеће МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој je потписалo уговор са "ИнфоМап" д.о.о. Нови Град укупне вриједности 81.640,00 ЕВРА за топографска испитивања. Уговор се финансира из средстава Финансијског доприноса Европске комисије (IPA средства) преко КfW-а.