Обавјештење за јавност о одржавању јавне расправе о Нацрту дозвола

Обавјештавамо Вас да ће Регулаторна комисија за енергетику РС, у поступку јавног разматрања Нацрта дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије и Нацрта дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, подносиоца захтјева МХ ''ЕРС'' МП а.д. Требиње, ЗП ''Електро Добој'' а.д. Добој, одржати опште расправе у Добоју.

Дана 08.12.2014. године, у поступку јавног разматрања Нацрта дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије, биће одржана општа расправа у сједишту Предузећа, улица Николе Пашића 77, Добој, са почетком у 12:30 часова.

Дана 08.12.2014. године, у поступку јавног разматрања Нацрта дозволе за обаљање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, биће одржана општа расправа у сједишту Предузећа, улица Николе Пашића 77, Добој, са почетком у 13:30 часова.

Нацрти дозвола стављени су на располагање јавности, ради увида, на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.