Правила и услови коришћења


Поштовани корисници, молимо Вас да прије коришћења наших сервиса и услуга пажљиво прочитате услове и одредбе садржане у овом документу. Услови коришћења се примјењују на све садржаје, сервисе и услуге интернет сајта elektrodoboj.net.

Употребом сервиса и услуга, као и осталих садржаја интернет сајта Електро Добоја, потврђујете да сте прочитали, разумјели и прихватили услове коришћења наведене у овом документу и да се слажете с њима у цјелости. Уколико су они за Вас неприхватљиви, молимо Вас да не користите овај интернет сајт.

Права интелектуалне својине

Електро Добој полаже права на све властите садржаје (текстуалне, визуелне и аудио материјале, податке из база података и програмски код) и свака неовлашћена употреба може представљати кршење Закона о ауторским и сродним правима, Закона о жиговима или других закона из области интелектуалне својине. Уколико сматрате да је Електро Добој на свом интернет сајту elektrodoboj.net повриједио Ваша ауторска права, случај ће одмах бити размотрен, а спорни садржаји уклоњени одмах по евентуалном установљавању истинитости садржаја жалбе.

Употреба интернет сајта

Осим уколико је другачије назначено, сав садржај на сајту Електро Добоја можете прегледати, копирати, штампати или преузимати искључиво за личну, некомерцијалну употребу и у информативне сврхе, под условом да сачувате сва ауторска права и остала права на власништво, као и заштитни жиг власника. Није дозвољено мијењање садржаја овог сајта ни на који начин, репродуковање или јавно приказивање, извођење, дистрибуирање или коришћење на било који други начин у јавне или комерцијалне сврхе.

Право на измјене садржаја, сервиса и услуга

Електро Добој задржава право промјене, привременог или трајног укидања садржаја, сервиса или услуге на сајту без претходне најаве.

Линкови на друге сајтове

Сајт Електро Добоја садржи линкове ка сајтовима других електродистрибутивних предузећа у оквиру холдинга "Електропривреда Републике Српске" и ка сајтовима државних органа и регулаторних тијела. Електро Добој ове линкове објављује у доброј намјери и није одговоран за садржај, тачност или функцију тих сајтова.

Ограничење гаранције

Електро Добој не даје никакве гаранције, било изражене, подразумијеване, озакоњене или друге укључујући гаранцију за:

  • тачност, потпуност, законитост, поузданост или доступност информација и садржаја приказаних на сајту
  • благовремено достављање информација и садржаја, њихово уклањање и приступ архивском материјалу
  • сигуран и неометан приступ странама и континуирано функционисање сајта
  • одсуство грешака.

Електро Добој може промијенити садржај сајта и доступност сервиса или услуга, у било које вријеме и без претходне најаве. Садржај на овом сајту може бити застарио, а Електро Добој се не обавезује да га ажурира. Задржавамо право на ограничавање или укидање приступа овом интернет сајту или било ком његовом дијелу, у било ком временском интервалу, оним корисницима који злоупотребљавају или на било који други начин неовлашћено користе овај сајт.

Ограничење одговорности

Према важећим законски прописима, Електро Добој ни у ком случају није одговоран за:

  • директну, индиректну, случајну, посебну, казнену, досуђену или било какву другу штету (која настаје усљед губитка профита, губитка података или прекида пословног процеса) насталу као посљедица приступа, употребе, одлагања или немогућности употребе, или резултата употребе овог сајта, сајтова на које воде линкови са овог сајта или садржаја објављеног овдје или на другим сајтовима
  • за неправилно функционисање или прекид у приступу сервисима, услугама и садржајима сајта који је проузрокован, директно или индиректно, природним силама или другим узроцима ван разумне моћи контроле (проблеми у функционисању телекомуникационе опреме и уређаја, проблеми у функционисању рачунарске опреме, нестанак струје, обуставе рада, немири, наредбе државних и других органа).

Измјене услова коришћења

Електро Добој задржава право измјене ових услова коришћења у било ком тренутку и неће бити одговоран за могуће посљедице произашле из таквих промјена. Наведене промјене ступају на снагу тренутком објављивања на овом сајту.