Планирани прекиди
Теренска јединица: Секције
Трафо станица: Секција ДВ 10 кВ Врањак - Бабешница_Реклозер Д. Њива
Вријеме почетка : 26-05-22 09:00
Вријеме завршетка: 26-05-22 13:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 26.05.2022 године у времену од 09.00 до 13.00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Модрича током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Дуга Њива и Врањачка Требава , које се напајају са трафо подручја: Duga Njiva-SELIŠTE,Duga Njiva -PTT,Duga Njiva -VIS ŽIVANI,VRANjAČKA TREBAVA,Duga Njiva CRkVA,Vranjačka Trebava 2.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=3054

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: ДВ 10 кВ Добој 1 - Рјечица
Вријеме почетка : 26-05-22 08:00
Вријеме завршетка: 26-05-22 09:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 26.05.2022 године у времену од 08:00 до 09:00 и од 14:30 до 15:30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Шеварлије, Поточани, Јабучић Поље и Трбук, те дио насеља Осојница , које се напајају са трафо подручја: Ševarlije Mlin,Ševarlije Mehinovići,Ševarlije Jupici,Ševarlije Pošta,Ševarlije Durme,Trbuk Škola,Potočani Centar,Potočani Gaj,Potočani Vojska,Jabučić Polje,Potočani Vodovod,Rječica Bunker,Paklenica Donja Rasklopnica TP,Rječica Spomenik,Rječica Kiseljak,Rječica Savići,Paklenica Donja Ruj,Paklenica Donja Šarčevići,Paklenica Gornja Blagojevići,Paklenica Gornja Stevanovići,Paklenica Gornja Lipovci,Paklenica Gornja Konopljišta,Borova Glava 1,Borova Glava 2,Paklenica Donja Šaj Kamen,Osojnica 2,Paklenica Gornja Okolišta,Paklenica Gornja Malinići,Paklenica Donja Rijeka,Paklenica Gornja Cvijanovići,Rječica Stajalište,Paklenica Gornja Rajčevo,Paklenica Gornja Škola,Borova Glava 3,Jabučić Polje 2.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=3057

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Модрича
Трафо станица: ДВ 10 кВ Модрича 1 - Скугрић
Вријеме почетка : 27-05-22 08:30
Вријеме завршетка: 27-05-22 14:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 27.05.2022 године у времену од 08:30 до 14:30 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Модрича током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Отежа, Кладари Горњи, Скугрић, Толиса, Крчевљани, Кречане, Јесеница и Зелиња Горња , које се напајају са трафо подручја: TEHNOGRAD,KLADARI GORNJI (M),Skugrić-ORAHOVA,Skugrić-GLOŽIK,Skugrić -Č.STANKOVIĆ,Skugrić -POTPOLjE,Skugrić -MIŠIĆI,Skugrić-BOROVO POLjE,Skugrić -SRNAVA,ŽDREBAN 1 - Lukići,ŽDREBAN 2 - pilana,SKUGRIĆ 1 - škola,Skugrić-POTOČANI,Skugrić-BREZIK - crkVa,TOLISA 2 - Dankina,KREČANE,TOLISA 1 - Ostruška rijeka,TOLISA 3 - Perkići,KRČEVLjANI 3 - PERIĆI,JESENICA,KRČEVLjANI 2- Velika obala,ZELINjA 1 - Savo-knez,ZELINjA 2 - crkVa,ZELINjA 3 - Babići,OTEŽA 2,SRNAVA 3,Krčevljani 5 Jelik,Krušik,KREČANE 2,OTEŽA,Ždreban -ĐURĐEVIĆI,Skugrić MITROVIĆI,Kladari Gornji 2 (M),Skugrić Milankovići,SKUGRIĆ SRNAVA 2,Krčevljani 6,KRČEVLjANI 4 Radići,TOLISA-KNEŽEVIĆI.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=3058

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Секције
Трафо станица: Секција ДВ 10 кВ Модран - Осиња_Реклозер Појезна таврида
Вријеме почетка : 27-05-22 09:00
Вријеме завршетка: 27-05-22 14:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 27.05.2022 године у времену од 09:00 до 14:00 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Дервента током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Доњи Церани и Појезна , које се напајају са трафо подручја: G. Cerani -Mikerevići,D. Cerani - Ploče,D. Cerani - Škola,D. Cerani - Stjepanovići,D. Cerani - Đurđevići,Pojezna 1 - Stančići,Pojezna - Mršići,Pojezna - Pilana Pećić,Pojezna - Centar,Pojezna - Simići,Pojezna - Radiškovići,Pojezna 2,Pojezna - Vasići,Pojezina Pilana Pećić 2.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=3059

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Брод
Трафо станица: ДВ 10 кВ Брод 1 - Кричаново
Вријеме почетка : 26-05-22 08:00
Вријеме завршетка: 26-05-22 14:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 26.05.2022 године у времену од 08:00 до 14:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Брод током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Сијековац, Доња Мочила и Кричаново , које се напајају са трафо подручја: Ostrve,Greda Rile,Kričanovo 1,Kričanovo 3,Sijekovac Ćerići,Sijekovac Kolonije,Sijekovac Smajići,Sijekovac Kožuli,Sijekovac Transter,KRIČANOVO 2,Sijekovac Pošta 2.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=3060

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Секције
Трафо станица: Секција ДВ 10 кВ Дервента - Кулина_Реклозер Кулина
Вријеме почетка : 30-05-22 08:00
Вријеме завршетка: 30-05-22 14:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 30.05.2022 године у времену од 08:00 до 14:00 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Дервента током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Поље, Пољари, Шушњари, Кулина, Божинци, Велика Буковица и Мала Буковица , које се напајају са трафо подручја: Polje 2 - Šipragačko groblje,Šušnjari (De),Kulina,Poljari,Velika Bukovica Derventa,Velika Bukovica - Anđelići,Kulina - Crkva,Božinci - Škola,Polje 3,Kulina - Ćosići,Božinci - Vukoje.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=3065

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Приказ 1 - 6 од 25