Планирани прекиди
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Сабирница 10 кВ Добој 2 (Систем 1)
Вријеме почетка : 31-10-24 09:00
Вријеме завршетка: 31-10-24 11:00
-
Теренска јединица: Теслић
Трафо станица: ДВ 10 кВ Теслић - Ранковић
Вријеме почетка : 05-12-23 09:00
Вријеме завршетка: 05-12-23 15:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 05.12.2023 године у времену од 09:00 до 15:00 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Теслић током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Теслић-Ранковић , које се напајају са трафо подручја: RANKOVIĆ DONJI 3,RANKOVIĆ DONJI 2,DRVOPAN,RUŽEVIĆ DONjI,RANKOVIĆ DONjI,RANKOVIĆ GORNjI,MALA USORA (T),MEMIĆ BRDO,MEMIĆA RIJEKA,REDžIĆI,SOFRIĆI,MARIJANI,Asfaltna baza Niskogradnja,MALA USORA 2 (T),ELEKTRODISTRIBUCIJA,Solarna elektrana Teslić PRIMOPREDAJA.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=8233

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Теслић
Трафо станица: ДВ 10 кВ Жарковина - Чечава
Вријеме почетка : 05-12-23 09:00
Вријеме завршетка: 05-12-23 12:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 05.12.2023 године у времену од 09:00 до 12:00 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Теслић током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Жарковина -Чечава , које се напајају са трафо подручја: Kamenolom Gradina,RUŽEVIĆ GORNjI,OSIVICA,BARE - DONjI RUŽEVIĆ,SIVIĆI,MAHMUTOVIĆI,GAČIĆI,Ukrinica Gradina,NUNIĆI,UKRINICA - KISELjAK,UKRINICA 2,UKRINICA 1,ĐUKIĆI UKRINICA,GALAMIĆ.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=8234

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Сабирница 10 кВ Расклопница Чечава
Вријеме почетка : 05-12-23 09:05
Вријеме завршетка: 05-12-23 09:10
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 05.12.2023 године у времену од 09:05 до 09:10 и у времену од 12:00 до 12:05 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Чечава , које се напајају са трафо подручја: STUPE 2,PETROVIĆI - RASTUŠA,MARKOVIĆI (T) (Č),RASTUŠA CENTAR,RIJEKA RASTUŠA,ŠUŠNjARANI,Čečava Rasklopnica TP,STANOJEVIĆI ČEČAVA,ČEČAVA CENTAR,GAJ - ČEČAVA,STRAŽBENICA,LOKVA,PLANE DONJE,PLANE GORNJE,REČANI (T),POTOČANI (T),PETKOVIĆI,SAVKOVIĆI,STUPE 1,PRODANOVIĆI.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=8235

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Секције
Трафо станица: Секција ДВ 10 кВ Теслић - Бања_РМ 1
Вријеме почетка : 05-12-23 09:00
Вријеме завршетка: 05-12-23 13:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 05.12.2023 године у времену од 09:00 до 13:00 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Теслић током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама насеља која се напајају ДВ-ом Теслић-Бања (осим ТС Бања Врућица, Кардиал, Бања камп и Бања Крило које остају под напоном) , које се напајају са трафо подручја: Pumpna Stanica,AUTO MOTO,LEDINE,FAJIĆI,VRUĆICA DONjA,HRAST POTOK.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=8238

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Модрича
Трафо станица: Центар 8 (М)
Вријеме почетка : 04-12-23 09:00
Вријеме завршетка: 04-12-23 14:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 04.12.2023 године у времену од 09:00 до 14:30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Модрича током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама улица Десанке Максимовић, Козарачка, Васе Пелагића, Озренска, Посавско-Требавског одреда, 27. Јула, дио улице Ристе Микичића, Цара Лазара и Лазе Лазаревића , које се напајају са трафо подручја: Centar 8 (M).
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=8241

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Приказ 1 - 6 од 44