Планирани прекиди
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Пољоремонт
Вријеме почетка : 25-09-23 08:30
Вријеме завршетка: 25-09-23 14:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 25.09.2023 године у времену од 08.30 до 14.00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама улица Николе Тесле , које се напајају са трафо подручја: Poljoremont.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=6479

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Бољаниц Потоци 3
Вријеме почетка : 25-09-23 11:00
Вријеме завршетка: 25-09-23 12:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 25.09.2023 године у времену од 11.00 до 12.00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Бољанић (Потоци) , које се напајају са трафо подручја: Boljanic Potoci 3.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=6526

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Какмуж Ђурићи
Вријеме почетка : 26-09-23 12:00
Вријеме завршетка: 26-09-23 14:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 26.09.2023 године у времену од 12.00 до 14.30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Какмуж (Ђурићи) , које се напајају са трафо подручја: Kakmuž Đurići.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=6505

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Петрово Студенчина 2
Вријеме почетка : 25-09-23 12:00
Вријеме завршетка: 25-09-23 14:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 25.09.2023 године у времену од 12.00 до 14.30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Петрово (Студенчина 2) , које се напајају са трафо подручја: Petrovo Studenčina 2.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=6504

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Цара Душана
Вријеме почетка : 27-09-23 08:00
Вријеме завршетка: 27-09-23 16:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 27.09.2023 године у времену од 08:00 до 16:00 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Хиландарска 8 и 10, Његошева 3, стари објекат градске администрације, пекотека "Мања" у улици Цара Душана од 08:00 до 16:00 часова а кракотрајно без напајања остају корисници у улици Цра Душана, Југ Богдана и Кнеза Лазара од 08:00 до 08:05 и од 15:55 до 16:00 часова , које се напајају са трафо подручја: Cara Dušana.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=6530

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Петрово Студенчина 1
Вријеме почетка : 25-09-23 09:00
Вријеме завршетка: 25-09-23 11:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 25.09.2023 године у времену од 09:00 до 11:30 часова планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама дио насеља Петрово (Студенчина) , које се напајају са трафо подручја: Petrovo Studenčina 1.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=6490

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Приказ 1 - 6 од 55