Планирани прекиди
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Сабирница 10 кВ Добој 2 (Систем 1)
Вријеме почетка : 31-10-24 09:00
Вријеме завршетка: 31-10-24 11:00
-
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Осјечани Брђани 1
Вријеме почетка : 19-07-24 09:00
Вријеме завршетка: 19-07-24 11:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 19.07.2024 године у времену од 09:00 до 11:30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Осјечани (Брђани) , које се напајају са трафо подручја: Osječani Brđani 1.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9814

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Осјечани Брђани 2
Вријеме почетка : 19-07-24 12:00
Вријеме завршетка: 19-07-24 14:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 19.07.2024 године у времену од 12:00 до 14:30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Осјечани (Брђани) , које се напајају са трафо подручја: Osječani Brđani 2.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9815

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: ДВ 10 кВ Добој 3 - Осјечанске Чивчије
Вријеме почетка : 18-07-24 09:00
Вријеме завршетка: 18-07-24 11:00
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 18.07.2024 године у времену од 09:00 до 11:00 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Осјечанске Чивчије и дио насеља Осјечани , које се напајају са трафо подручја: Osječanske Čivčije Miloševići 2,Osječani Jovići,Osječani Brđani 1,Osječani Antića Brdo,Osječani Potočani,Osječani Gegići,Osječani Subotići,Osječanske Čivčije Škola,Osječanske Čivčije Miloševići,Osječanske Čivčije Đukići,Osječani Crkva,Osječani Brđani 2,Osječani Brezine.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9817

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Осјечани Суботићи
Вријеме почетка : 18-07-24 09:00
Вријеме завршетка: 18-07-24 11:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 18.07.2024 године у времену од 09:00 до 11:30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Осјечани (Суботићи) , које се напајају са трафо подручја: Osječani Subotići.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9820

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Теренска јединица: Добој
Трафо станица: Осјечанске Чивчије Школа
Вријеме почетка : 18-07-24 12:00
Вријеме завршетка: 18-07-24 14:30
Обавјештавамо кориснике дистрибутивне мреже да су дана 18.07.2024 године у времену од 12:00 до 14:30 планирани радови на електроенергетским објектима теренске јединице Добој током којих ће доћи до прекида у испоруци електричне енергије на следећим локацијама Осјечанске Чивчије (Школа) , које се напајају са трафо подручја: Osječanske Čivčije Škola.
У случају да радови буду завршени прије наведеног рока, прекид у испоруци биће краћи од најављеног.
Молимо кориснике мреже да потребе за електричном енергијом и рад у периоду прекида напајања прилагоде предметном застоју, како би избјегли евентуална оштећења опреме и штете у радном процесу, за шта не сносимо одговорност.
Застој можете пратити на нашој интернет страници
http://elektrodoboj.net/UsluzniCentar/PrekidNapajanja?id=9821

С поштовањем,

МХ „Електропривреда Републике Српске“ МП а.д. Требиње
ЗП „Електро Добој“ а.д. Добој
СЕКТОР ЗА МЈЕРЕЊЕ И ОДНОСЕ СА КОРИСНИЦИМА
Тел. 065/034-946
Приказ 1 - 6 од 32