Лична карта Електро Добоја

Пословно име предузећа

Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Матично предузеће акционарско друштво Требиње,
Зависно предузеће "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" акционарско друштво Добој

Скраћени назив предузећа

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Адреса сједишта предузећа

Николе Пашића 77, Добој, Република Српска, БиХ

Матични број

01074628

Шифра дјелатности

40130

Јединствени идентификациони број (ЈИБ)

4400014500009

Порески идентификациони број (ПИБ)

400014500009

Организација предузећа

Организација предузећа се заснива на основним принципима који обезбјеђују рационално и ефикасно обављање послова из домена дјелатности предузећа, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Макро организациону структуру предузећа чине:

  • Сектор за управљање имовином
  • Сектор за теренске операције
  • Сектор за управљање мрежом
  • Сектор за мјерење и односе са корисницима
  • Сектор подршке