Лична карта Електро Добоја

Пословно име предузећа

Мјешовити холдинг "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" Матично предузеће акционарско друштво Требиње,
Зависно предузеће "ЕЛЕКТРО ДОБОЈ" акционарско друштво Добој

Скраћени назив предузећа

МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој

Адреса сједишта предузећа

Николе Пашића 77, Добој, Република Српска, БиХ

Матични број

01074628

Шифра дјелатности

40130

Јединствени идентификациони број (ЈИБ)

4400014500009

Порески идентификациони број (ПИБ)

400014500009

Организациона структура

Организациона структура предузећа се заснива на основним принципима који обезбјеђују рационално и ефикасно обављање послова из домена дјелатности предузећа, техничко-технолошку структуру система, сигурност запослених и реалну добит.

Макро организациону структуру предузећа чине:

1. Стручне службе - у којима је организован технички, економско-финансијски, и организационо-правни и кадровски сектор са службама.

2. Радне јединице - које су основане за обављање дјелатности на подручју општина добојске регије (Добој, Теслић, Дервента, Модрича, Шамац, Брод, Петрово, Вукосавље) и то:

  • Радна јединица Добој
  • Радна јединица Теслић
  • Радна јединица Дервента
  • Радна јединица Модрича
  • Радна јединица Шамац
  • Радна јединица Брод